Koruyucu Ortodontik Tedavi

Koruyucu ortodontik tedavi ne demektir?

Koruyucu ortodonti; Bireylerin büyüme ve gelişimini sistemli bir şekilde izleyerek, çocuğu ve yakınlarını eğiterek, gerektiğinde basit önlemler ile gerektiğinde apareyler uygulayıp, muhtemelen ilerde ortaya çıkabilecek anomalileri önlemeyi amaçlayan bir ortodonti bölümüdür.

Genel olarak ilerleyen dönemlerde meydana gelebilecek ortodontik anomalilerin önlenmesine ve erken dönemde teşhis edilen bazı kötü alışkanlıkların giderilmesine yönelik yapılan uygulamaları içerir. Bu uygulamalardan bazılarını sayacak olursak;

→ Erken dönemde kaybedilen süt dişlerinin yerine yapılan yer tutucular

→ Parmak emme ve hatalı yutkunma (yutkunurken dilin dişler arasından çıkması) gibi alışkanlıklar mevcutsa giderilmesine yönelik yapılan dil önleyici apareyle

To Top