Koruyucu Uygulamalar

ÇOCUKLARDA AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI İÇİN HANGİ KORUYUCU UYGULAMALAR BULUNMAKTADIR?

1-Ağız hijyeni eğitimi; Çocuk ve ailenin diş fırçalama yöntemleri ve bu konunun önemi hakkında bilgilendirilmesi, beslenme alışkanlıklarının gözden geçirilmesi, ağız-diş sağlığının öneminin anlatılması, varsa kötü alışkanlıklar (parmak emme, diş gıcırdatma, emzik ve biberon kullanımı gibi)hakkında bilgilendirilmesini kapsar.

Bebeklerde, ilk süt dişlerinin görünmesi ile her beslenmeden sonra, temiz ve nemli bir gazlı bez veya tülbent ile dişler temizlenmelidir. Çocuklarda diş fırçası kullanımına azı dişlerinin çıkmasından itibaren başlamalı diş macunu ise üç yaşından önce kullanımına başlanmamalıdır.

2- Flour uygulaması: Ülkemizde diş çürüğü oranı ne yazık ki çok yüksektir. Bu oranı azaltmanın en etkin yöntemi ise flour uygulamasıdır ki bu iki ayrı yoldan olmaktadır; sistemik yol ve yüzeyel olmak üzere.

Flour, sudan ve bildiğimiz pek çok gıdadan alınan bir mineraldir. Yetersiz flour alınımında ve çürük insidansının yüksek olduğu çocuklarda altıncı aydan itibaren ağız yolu ile alınan flour tabletleri takviyesi önerilebilir. Flour tabletleri dişlerin oluşumu sırasında dişin yapısına girerek dişin dayanıklılığını arttırmayı sağlar ayrıca emilerek kullanıldığında yüzeyel olarak etkinlik de sağlamaktadır. Ancak tablet kullanımı uzun sürdüğü, içme suyu ve diğer yollarla alınan flour miktarının kontrolünün de zorluğu nedeniyle pratik anlamda dezavantajları vardır.

Florun fazla miktarda alımıyla florozis denen dişlerde koyu sarı – kahverengi renkleşmeler olmaktadır.

Ancak sistemik flour uygulaması kararının hekim tarafından verilmesi en uygun olanıdır.

Dişlerin mine tabakasını çürüğe karşı dirençli hale getiren yüzeysel flour uygulaması ise, üç yaşından itibaren başlanabilen ve her altı ayda bir tekrarlanması önerilen basit, acısız bir işlemdir. Diş hekimleri tarafından 6 ayda bir uygulanan flour jelleri de topikal uygulamalar arasındadır. Dişler izole edilerek, jel dişler üzerine sürülür ve bir süre beklenir, kişi uygulama sonrasında yarım saat süreyle herhangi bir şey yiyip içmemelidir. Uygulamaların bir bölümü hekim tarafından bir bölümü de birey tarafından yapılmaktadır.

Hekim tarafından uygulanabilen yöntemler:

• Solüsyonlar
• Jeller
• Verniler

Birey tarafından uygulanabilen yöntemler:

• Diş macunları
• Ağız gargaraları

Günde en az iki defa florlu diş macunu kullanılarak dişlerin fırçalanması ve 6 aylık rutin diş hekimi muayenesi ile profesyonel flor jeli uygulamaları çok basit yöntemlerdir. Sonucu ise sağlıklı, estetik dişlere sahip olmak.

3- Fissür sealent (fissür örtücü): 6 yaşında ağza daimi büyük azı dişleri çıkmaya başlar. Daimi 6 yaş dişlerinin (1.büyük azı dişi) çiğneyici yüzündeki anatomik gelişim olukları derin olduğundan, bu dişlerin çürük oluşumuna müsait olan alanları koruyucu maddeler(fissür örtücü) ile korunmalıdır. Azı dişlerinin girinti ve çıkıntılı olan çiğneme yüzeyleri gıda birikimi ve bakteri yerleşimi açısından uygun ortamlardır. Bu bölgelerin yeterli temizlenmemesi çürük oluşumunu hızlandırır. Bu sorunu çözmek için dişlerin çiğneme yüzeyindeki oluklar, akıcı bir dolgu maddesi ile kapatılmakta ve kolay temizlenebilir bir yüzey haline getirilmektedir.

Süt ve daimi dişlerin sağlığının korunamadığı durumlarda; lokal anestezi altında çürüğün temizlenerek ve uygun dolgu maddeleri ile restorasyonlar yapılarak dişler ağızda tutulmalıdır.

Çocukluk dönemi ağız ve diş sağlığı son derece önemli olup ebeveynlerin bu konuda bilgilendirilmesi toplum sağlığı ve ülke ekonomisi açısından yüksek önem taşımaktadır.

Fissür örtücülerin uygulandığı dişler

1- Sürekli birinci ve ikinci büyük azılar,

2- Sürekli küçük azılar,

3- Birinci ve ikinci süt azı dişleri,

4- Sürekli üst orta ve yan kesici dişlerdir.

To Top